Scroll Top
A makuuhuone

Hinnat ja varaus

A-kohde KESÄ

Villa Paasirinne A

Hinnat alkaen:

960 € / viikko (pe-pe)
547 € / viikonloppu (to-su)

Hinta sisältää liinavaatteet 2 hengelle sekä loppusiivouksen. Hintaan vaikuttaa vuodenaika ja henkilömäärä. Toimitusmaksu 15 €. Kysy tarkempia tietoja sinulle sopivalle ajalle. 

Varaa kohde:
B-kohde kesällä

Villa Paasirinne B

Hinnat alkaen:

515 € / viikko
286 € / viikonloppu

Hinta sisältää loppusiivouksen ja 2 henkilölle liinavaatteet. Hintaan vaikuttaa loma-ajat, vuodenaika sekä monta henkilöä majoittuu. Toimitusmaksu 15 €. Kysy tarkempia tietoja sinulle sopivalle ajalle. 

Varaa kohde:

Varausehdot ja maksaminen

Varausehdot ja maksaminen

Villa Paasirinne A- ja B-kohteissa noudatetaan näitä sopimusehtoja. Nämä sopimusehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut Villa Paasirinteelle sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauksen tai tarjouspyynnön voi tehdä kotisivujen kautta https://villapaasirinne.fi-yhteydenottolomakkeella tai Lomarenkaan varauskalenterin kautta, jolloin maksat varuksen siellä olevien vaihtoehtojen mukaan. Yhteydenottolomakkeella tehty varaus tai tarjouspyyntö tulee villapaasirinne@gmail.com s-postiin. Viestiin vastataan sähköpostilla ja varauksen tehneelle laitetaan lasku tai tarjouspyyntöön tarjous.

Vuokran lisäksi tulee 15 € toimitusmaksu.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vrk sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % lomakohteen vuokrasta ja kokonaishintaan sisältyvän toimitusmaksun 15 €) eräpäivään mennessä tai koko varauksen summan kerralla. Loppulasku maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varaukseen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi heti varauksen yhteydessä laskulla. Loppulasku erääntyy maksettavaksi kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 50–62 vuorokautta (7–9 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 28–49 vuorokautta (7–9 viikkoa) maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi verkkopankissa samana päivänä.

Lisäpalveluista asiakas voi pyytää tarjouksen s-postilla villapaasirinne@gmail.com

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Villa Paasirinne voi perua varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen

Varauksen peruuttaminen
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti tai kirjattu kirje). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut Villa Paasirinteelle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu ja toimitusmaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu ja toimitusmaksu.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Villa Paasirinteelle maksamansa summa, lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Villa Paasirinteelle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksen ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokran palautukseen.

Peruutukset maailmanlaajuisen tai paikallisen COVID-19 (koronavirus) epidemian tai pandemian aiheuttamien matkustusrajoituksien johdosta

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana sen perusteella, että asiakas ei pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia epidemian tai pandemian takia, ei asiakkaan suorittamaa maksua palauteta lainkaan. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure- tilannetta, koska epidemiassa/ pandemiassa asetettavat kansainväliset / kansalliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.

Varatessa Villa Paasirinne lomakohteita asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan em. tilanteissa (pandemia/epidemia) Villa Paasirinteen normaaleja varaus- ja peruutusehtoja. Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että asiakas ei pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia. Varatessaan lomakohteen asiakas on tietoinen, että lentoyhtiöt voivat perua ja muuttaa aikataulujaan epidemian tai pandemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

Villa Paasirinteen oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Villa Paasirinne voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Villa Paasirinteelle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Villa Paasirinne peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.
Ylivoimainen este

Villa Paasirinne ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät tai eläimet ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Villa Paasirinne yrityksen toimista tai Villa Paasirinne ei kohtuudella ole voinut estää.

Villa Paasirinne ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan Villa Paasirinne omistajalle puh. +358 405587037.
Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Villa Paasirinne yritykselle. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Villa Paasirinne eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Villa Paasirinne ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Villa Paasirinne -yrityksen oikeus hintojen muutoksiin
Sopimuksen syntymisen jälkeen Villa Paasirinne -yrityksellä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Virheellinen hintatieto
Virheellinen hintatieto ei sido Villa Paasirinnettä, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

© Copyright 2020 Villa Paasirinne

Tietosuojakäytännöt
Käytämme evästeitä, jotta pystymme varmistamaan parhaan käyttökokemuksen ja kohdentamaan sisältöä. Voit hyväksyä evästeet klikkaamalla "Hyväksy"-painiketta.